Lưu Ly Bàn Nhược Hoa – Văn án

null

<琉璃般若花>

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Xuyên không, ngược, HE

Độ dài: 96 chương + 6 phiên ngoại

Edit: Izumi

Continue reading “Lưu Ly Bàn Nhược Hoa – Văn án”

Advertisements